حمل و نقل کانتینری و اجاره کانتینر

حمل و نقل کانتینری

کانتینراسیون  امکان حمل و نقل چند وجهی (ترکیبی) را  ممکن می سازد یعنی حمل کل مسیر از مبدا تا مقصد با استفاده از روشهای گوناگون حمل و نقل مانند جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی امکان پذیر است و همچنین می توان از ترکیب این روش ها استفاده کرد. با عرضه کانتینراسیون، فرستندگان شروع به چیدن کالاهای شان در کانتینرها و تحویل آن ها به محوطه چیدمان کانتینرهای بندر برای ارسال کردند. کشتی هایی که به بندر می رسند می توانند بسته به تعداد کانتینرهای حمل شده توسط آن ها طی یک الی دو روز اقدام به تخلیه و بارگیری کانتینرها کرده و به سفر خود ادامه دهند.

این شرکت با داشتن کانتینر ملکی و اجاره ای آماده خدمات رسانی به مشتریان محترم می باشد.