اسناد و مدارک مورد نیاز جهت ترخیص کالا

 مدارک مربوط به کالا

که شامل موارد ذیل است :

1- ترخیصیهDELIVERY ORDER

2- قبض انبارWAREHOUSERECIEPT

3- بارنامهBILL OF LOADING

مندرجات بارنامه شامل تعداد و علامت کالا-تعداد کانتینر-شرح بسته ها و کالاها-وزن ناخالص کالا

4- پیش فاکتور یا پروفرما اینویسPROFORMA INVOICE

مندرجات پروفرما شامل نام و نشانی فروشنده و خریدار،نوع،مقدار،تعداد کالا،قیمت واحد کالا و قیمت کل ،شرایط پرداخت،زمان تحویل کالا ،مدت اعتبار پروفرما،مبدا کالا است.

5- فاکتور INVOICE

6-فهرست عدل بندي PACKING LIST

همراه اسناد حمل است در مواردی که کالای وارد شده بیش از یک بسته و محتویات آن متنوع باشد.

7- گواهی مبدا CERTIFICATE OF ORIGIN

سندی است که نام کشور سازنده و مشخصات کالای خریداری شده(وزن-تعداد اقلام-علامت-نوع بسته بندی-شماره اعتبار اسنادی و بانک گشایش کننده اعتبار) را در برمیگیرد و معمولا توسط اتاق بازرگانی کشورها صادر می شود

8- ثبت سفارش بازرگانیORDER OF REGISTRATION

واردکنندگان کالا جهت اخذ مجوز ورود قطعی و ثبت سفارش باید به وزارت بازرگانی مراجعه کنند

9- بیمه نامه در صورت وجود INSURANCE POLICY

اطمینان و ضمانت حفظ و نگهداری کالا در برابر خطرات احتمالی است که جزو مدارک اولیه برای ثبت سفارش کالا هنگام گشایش اعتبار درخواست می گردد. تاریخ آن باید همزمان و یا قبل از تاریخ حمل باشد. مبلغ بیمه نامه باید حداقل برابر با ارزش سیف کالا باشد.
 

10-گواهينامه استاندارد ( حسب مورد(  STANDARD CERTIFICATE

11-مجوزهای قانونیLOGICAL PERMISSION

از قبيل بهداشت , استاندارد , انرژي اتمي ,فرهنگ و ارشاد, قرنطينه نباتي و...

12-گواهی بازرسی

سندی است که توسط یکی از شرکت های بازرسی صادر می گردد و بیان می کند کالای ثبت سفارش شده و حمل شده یکسان است. 

دسته دوم مدارک مربوط به صاحب کالا

که شامل موارد ذیل است :

  1. اصل کارت بازرگانی (برای احراز در گمرکات در مراجعه نخست)COMMERCIAL ID

مبادرت به امر واردات و صادرات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن صادر و به تایید وزارت بازرگانی می رسد

2- اصل کارت ملی (برای احراز در گمرکات در مراجعه نخست)

3- کپی تمامی صفحه های کارت بازرگانی

4- کپی صفحه کارت ملی مربوط به صاحب کالا (برای احراز در گمرکات در مراجعه نخست)

دسته سوم مدارک مربوط به نماینده صاحب کالا

که شامل موارد ذیل است :

1- اصل و کپی کارت ملی (برای احراز در گمرکات در مراجعه نخست)

2-اصل و کپی وکالت نامه محضری (برای احراز در گمرکات در مراجعه نخست)LETTER OF ATTORANCE

3-اصل و کپی معرفی نامه برای گمرک مربوطه (برای احراز در گمرکات در مراجعه نخست)

4- کپی وکالت

5-کپی معرفی نامه

6-کپی دفترچه بیمه

عبور کالا-ترانزیت کالا

 

 

ترانزیت کالا به کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر تحت نظارت گمرکی منتقل می گردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود اطلاق میگردد.

این رویه گمرکی تنها رویه ای است که تشریفات آن غیر قطعی است به این معنا که کالا در گمرک ورودی ترخیص قطعی نمی شود و به یک گمرک داخلی جهت انجام تشریفات ترخیص قطعی ترانزیت می شود.

ترانزیت به دو دسته داخلی و اداری تقسیم بندی می شود بر اساس اینکه به درخواست متقاضی باشد یا به تصمیم گمرک.

ترانزیت اداری

چنانچه انبار های گمرک جا نداشته باشد ،با صدور حکم دستور اداری محموله به انبار گمرک دیگر منتقل می شود .مسئولیت فقدان-آسیب دیدگی و هزینه حمل و انجام خدمات مربوطه  در حین ترانزیت اداری با گمرک است.

 

 

ترانزیت شخصی

گمرک مبدا عبور درخواست شخصی شما را برای ترانزیت قبول می کند و مسئولیت فقدان-آسیب دیدگی – کسری کالا در حین ترانزیت شخصی با اظهار کننده کالا است.

فرم های مورد نیاز

    فرم شماره 110 (پروانه ترانزیت)

    فرم 091-2-م (اظهارنامه کالای ترانزیت خارجی)

مدارک لازم برای ترانزیت

    در صورت حمل یکسره موافقت نامه ی بندر و کشتیرانی مبنی بر بلامانع بودن حمل یکسره در غیر این صورت قبض انبار

    برگ ترخیصیه از کشتیرانی

    مانیفست یا بارنامه کالا

    فاکتور خرید کالا

    سیاهه عدل بندی

    معرفی نامه برای نمایندگانی که از طرف صاحب کالا می آیند برای شرکت های حقوقی

    وکالت نامه

    تصویر کارت بازرگانی یا کارت حق العملکاری

    مجوز عبور جهت ورود کالاهای ترانزیت داخلی

    ضمانت نامه یا تعهد قانونی

    مجوز بانک

    راهنمای CHR جاده ای

به منظور بهره برداری از ظرفیت های خالی گمرک ها و مناطق ویژه اقتصادی در مبادی ورودی ،گمرک بر اساس درخواست سازمان و مسئول منطقه باید با ترانزیت کالا ها به گمرک و مناطق ویژه موافقت نماید.

قوانین ترانزیت داخلی

در صورت ارزیابی کالا ترانزیت داخلی در گمرک مبدا کالای اضافی از همان نوع بیش از 5 % یا کالای اضافی غیر از محموله اظهار شده مشاهده گردد ،طبق قانون قاچاق محسوب می شود

چنانچه کالای ترانزیت داخلی در مهلت مقرر به گمرک مقصد نرسد ،مشمول مقررات قاچاق می گردد.در صورت تصادف و پیشامد با اخذ جریمه انتظامی حداکثر تا 5 روز پس از اعتبار پروانه ترانزیت داخلی می تواند کالا را ترخیص کند.

ترانزیت خارجی

کالایی است که مبدا و مقصدی غیر از ایران دارد و صرفا از خاک ایران عبور می کند.ترانزیت خارجی رویه گمرکی است که کالا به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگر ،تحت نظارت گمرکی خارج می شود.

قوانین ترانزیت خارجی

هر گاه هنگام رسیدگی به کالای عبوری در گمرک خروجی مشاهده شود که پلمپ از بین رفته گمرک محتویات را بررسی و با پروانه عبور تطبیق می دهد و در صورتی که دخل و تصرف در محموله صورت گرفته باشد طبق مقررات قاچاق با آن برخورد می شود.

هرگاه کالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد،طبق مقررات قاچاق گمرکی با آن برخورد می شود.